naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
kontakty
učitelé
obory
akce + fotogalerie
rozvrhy
poslechněte si
videa
výsledky soutěží
mezinárodní spolupráce
Kolegium hraběte Šporka
ZUŠkoviny
napsali o nás
významní absolventi
ONLINE katalog
napište nám
F. A. Špork
klasifikace
autor stránek

nové fotografie

Pískovcová aneb 300 let od svatby M. B. Brauna a A. M. Miseliusové

Budiž stín! 2019

Podzimní plenér
na Kuksu

Ze společného koncertu orchestrů Musikschule Grossenhain a Musica Sporcka na Kuksu

Koncert smyčcových souborů

Soubor S:P:O:R:C:K:
ve Dvoře Králové
nad Labem

Recitál Alžběty Skořepové

The Georgia College Jazz Band - USA a Big Band hraběte Šporka

Koncert ke Dni rodin

Z absolventského koncertu houslistů

Popcorn v Praze
na HAMU

Jařinec - náš nový festival

Maminko, mámo

Z májového koncertu

Modrovous

Na zdraví!

A co antilopy?

Všech pět mých

2. absolventský večer

1. absolventský večer

Aprílový koncert

Z jarního koncertu houslistů a PHVC

Z třídního koncertu bubeníků Zdeňka Boreckého

Z koledování Big Bandu hraběte Šporka
pro Domov svatého Josefa

Předvánoční Prahou
za Františkem Kupkou

Z vánočního koncertu

Potkali se… aneb Československé Vánoce

Podzimní koncert

Ze slavnostního koncertu k sedmistému výročí obce Holohlavy

Z koncertu žáků Jany Kovářové

Třicetiny Dramaťáku

Naše úrodička

Theatrum Kuks 2018

Koncert žáků Lukáše Grygerka a Vlastimila Kováře

Koncert žáků Kateřiny Jirkové a Jana Lorence

Tkadleček: Hádka milence s Neštěstím

Daidalos

Dej!

Lepardessus

RUR?

Asi jsme špatně odbočili...

Prasečinky

Májový koncert
na Kuksu

Koncert ke Dni rodiny

Koncert pro maminky

Absolventský koncert Jiřího Pilaře a výtvarný happening

Absolventský koncert Anny Čepičkové, Julie Mathauserové,Terezy Prokešové a Elišky Svobodové

Klarinetový absolventský koncert

Aprílový koncert

Masopust

Přehlídka dětských recitátorů - školní kolo

Koncert žáků Kateřiny Jirkové 

Třídní koncert Petra Slezáka

Koncert žáků Lukáše Grygerka a Vlastimila Kováře

Čtenář na jevišti

České Vánoce

Kytarový betlém Matyáše Brauna
ve Vysokém
nad Jizerou

Fidlovačka

JAZZOMĚŘ 2017

Vyhlášení soutěže
Školní časopis roku 2017

Podzimní koncert

Naše úroda - O smrti vesele

Naše úrodička

Budiž stín!
 

fotogalerie - Základní umělecká škola se stala partnerem projektu „Kuks


Základní umělecká škola se stala partnerem projektu „Kuks – granátové jablko“

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř podepsala Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Kuks – Granátové jablko“. Předkladatelem a koordinátorem projektu je Národní památkový ústav. Projekt je cílen na revitalizaci pravobřežní části barokního areálu, konkrétně na obnovu objektu Hospitalu a k němu přináležejících hospodářských budov a původní hospitální zahrady. Způsob revitalizace je zvolen tak, aby umožnil obnovit jeho původní účel, tedy poskytovat zázemí pro aktivity, které se vztahují k léčitelsko-špitální a vzdělávací oblasti. 

Základní umělecká škola F. A. Šporka se zavázala realizovat níže uvedené aktivity:
1. Realizace mezinárodních výměn mládeže. 
Setkání studentů zemi Evropské unie, kteří se zabývají různými tématy jako např. historie, rasismus, xenofobie, kultura a sport. 
2. Založení Kukské lidové loutkářské konzervatoře
Vzdělávací akce pro zájemce o loutkové divadlo na krajské i republikové úrovni. Výuka loutkohereckých technik od oživování předmětů přes improvizované loutky k loutkám. Práce na přípravě loutkové inscenace od dramaturgického výběru, přes dramatizaci, vytvoření scénáře, volbu prostředků k hotovému jevištnímu tvaru.
3. Klub dětského divadla
Pracovní víkendová setkání vedoucích dětských divadelních souborů na okresní a krajské úrovni. Společné sdílení problémů, témat, forem práce s dětmi v hereckých i loutkářských souborech. Setkávání s dramaturgy, režiséry, scénografy, výtvarníky a muzikanty. 
4. Festival Klubu dětského divadla
Přehlídka hotových i rozpracovaných divadelních představení dětských souborů pod vedením členů Klubu dětského divadla za přítomnosti lektorů. Během rozborových seminářů a besed budou probíhat tvůrčí dílny pro děti z účinkujících souborů.
5. Bloková výuka improvizace
Víkendové setkání žáků základní umělecké školy absolvující předmět improvizace na klávesové nástroje. Východiskem jsou teoretické znalosti učiva hudební nauky a jejich aplikace na nástroj. Žáci jsou seznámeni se základy volné a tématické improvizace a jejím využitím, jak v hudbě arteficiální, tak nonarteficiální. Výuka je zakončena interním koncertem a poslechovým seminářem. 
6. Pracovní víkendová soustředění žáků hudebního oboru Víkendová soustředění členů Kytarového orchestru, Barokního souboru S.P.O.R.C.K., Komorního sboru Bel Canto, Komorních souborů školy, Dechové orchestru a Big Bandu.
7. Okresní kolo Dětské scény a soutěží ZUŠ
Postupová přehlídka dětských divadelních souborů okresu Náchod a oblasti Trutnov. Organizace okresních nebo krajských kol soutěží Základních uměleckých škol.
Organizace vzdělávacích seminářů v oblasti hudebního, výtvarného a literárně- dramatického školství.
8. Předváděcí akce dramatického souboru
Veřejná jednodenní prezentace premiérových představení a ročníkových prací žáků literárně - dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř.
9. Seminář interpretace barokní hudby
Víkendové setkání žáků a pedagogů základních uměleckých škol České republiky. Seminář je koncipován s ohledem na historicky poučenou interpretaci předbarokní a barokní hudby. Součástí semináře je přednáška o organologii a teoretických poznatcích z oblasti stylové interpretace. Důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků. Seminář je zakončen veřejným koncertem. 
10. Pracovní soustředění žáků literárně – dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka
Víkendová předpremiérová soustředění loutkářských souborů působících na ZUŠ F. A. Šporka – generální zkoušky nových představení. 
11. Soutěž žáků ZUŠ ve hře na varhany v oblasti barokní hudby
Soutěž je koncipována pro žáky základních umělecký škol České republiky v oboru hra na varhany. Repertoár je vymezen lety 1580 – 1750.
12. Výtvarné aktivity
Týdenní prázdninový pobyt 15-ti žáků ZUŠ F. A. Šporka. Výtvarné aktivity spojené s objektem Kuksu a Betléma. Barokní inspirace, inspirace architekturou a sochařským uměním na Kuksu. V průběhu roku výstavní činnost v prostorách divadla, v přísálí a chodbách výukového bloku.
13. Výuka nejstarších žáků literárně – dramatického oboru, výuka žáků ve hře na varhany a cembalo 
Pravidelná výuka žáků ZUŠ F. A. Šporka podle schválených učebních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizovaná v maximálně ideálním prostředí pro dané obory.

                                                                                                      Mgr. Pavel Linha, ředitel školy


 

úřední e-deska

číslo účtu

27-0397270227/0100

naše obory

hudební
hudební
výtvarný
výtvarný
literárně dramatický
literárně dramatický

almanach

almanach

výroční zpráva

výroční zpráva